[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4213: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
منتديات قنشرين • فك ,,,البيت الشعري - صفحة 8
صفحة 8 من 10

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 12:32 pm
بواسطة نغم
صح و10 على 10يا عزيزتي رموش
بس وين البيت الشعري ؟؟ :Hello1l:
ممكن اعطيكم البيت التالي :roll:

وقدقادتفؤاديفيهواهاوطاعلهاالفؤادوماعصاها.
تحياتي للجميع

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 2:55 pm
بواسطة ramosh
وقد قادت فؤادي في هواها وطاع لها الفؤا دوما عصاها

عجبني البيت كتير نغووووووومة

وهي بيتين مو بيت واحد ....... تكرم عينك

لقددبالهوىلكفيفؤاديدبيبدمالحياةإلىعروقي .

خَليلَيفيماعشتماهلرأيتماقتيلابكىمنحبقاتلهقبلي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 4:42 pm
بواسطة a3az elnas
لقد دب الهوى لك في فؤادي دبيب دم الحياة إلى عروقي .

خَليلَي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 4:46 pm
بواسطة a3az elnas
فإنينظرتإلىالخلقفإذاكلشخصلهمحبوب
فإذا وصلإلىالقبر فارقهمحبوبه
يلا شطورين
:qenshrin_flower:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 6:37 pm
بواسطة نغم
فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب
فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه

تمام اخت اعز؟؟ :flower1:

ولكم هذا...
اعودواقولإليكقلليأحبكوهذاكلماعليك
لأننيسأختاركأنتوأقوللكلبيك

كل مالها عم تحلى
شلون بالله :wink: :qenshrin_flower:

تحياتي للجميع

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الاثنين إبريل 13, 2009 1:26 pm
بواسطة a3az elnas
اعود واقول إليك قل لي أحبك وهذا كلما عليك
لأنني سأختارك أنت وأقول لك لبيك

وهذا بيت آخر

نحلةٌللنحْلِقـالتْحقلُنا اليومجميـلْ
مـا لَهُأيُّمثيـلْفيهأنواعُالزهورْ

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الاثنين إبريل 20, 2009 11:41 am
بواسطة ramosh
نحلةٌ للنحْلِ قـالتْ حقلُنا اليوم جميـلْ
مـا لَهُ أيُّ مثيـلْ فيه أنواعُ الزهورْ

وهاد بيت جديد

دمعجـرىفقضـىفيالربعماوجبالأهلهوشفىأنىولاكربا

محبتي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 26, 2009 8:55 pm
بواسطة a3az elnas
شكرا رموش على البيت ساحاول الفكفكة
دمع جـرى فقضـى في الربع ماوجب الأهل هو شفى أنى ولا كربا
معقول حليت قصدي فكيت صح؟؟؟ :roll:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء إبريل 28, 2009 12:36 am
بواسطة ramosh
برافوووووووووووووووو اعز 10/10

وهاد بيت جديد

بأبيالشموسالجانحـاتغواربـااللابِســاتمنالحريرجلابِبـا

يالله يا شاطرين

محبتي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الخميس يوليو 16, 2009 12:27 am
بواسطة الحب كلو
بأبي الشموس الجانحـات غواربـااللابِســات من الحريرجلابِبـا

انشالله كون وفّقت بالفك

ماكـنتأومنفيالعيـونوسـحـرهـحـتىدهـتـنـيفيالـهوىعـيـنــــــــاكِ.

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الخميس يوليو 16, 2009 5:56 pm
بواسطة ramosh
ماكـنت أومن في العيـونوسـحـرهـ حـتى دهـتـنـي في الـهوى عـيـنــــــــاكِ

وهاد بيت شعر

مـنيشـتـريقـلـبٍهمـومـهملايـيـنويبيعـنـيقـلـبٍمـــنالـهــمّخـالــي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الخميس يوليو 30, 2009 8:55 am
بواسطة الحب كلو
برافوا عليكي رموش

من يشتري قلب همومه ملايين ويبيعني قلب من الهمّ خالي

يالله تفضلوا :

أهواكيوحدكلاطيرولابشرقلبيبدونكعودخانهالوتر

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الجمعة سبتمبر 11, 2009 12:45 am
بواسطة ramosh
أهواكي وحدك لاطير ولا بشر قلبي بدونك عود خانه الوتر


وهاد بيت

وإنيلأهوىالنومفيغيرحينـهلـعـللـقـاءفـيالـمـنـاميـكون

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 04, 2010 12:53 pm
بواسطة الرهاوي الصغير
و إني لأهوى النوم في غير حينه *** لعل لقاء في المنام يكون
لعبة حلوة كتير و أتمنى أن تتقبوا مشاركتي
ولقدذكرتكوالرماحنواهلمنيوبيضالهندتقطرمندمي
فوددتتقبلالسيوفلأنهالمعتكبارقثغركالمتبسم

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 04, 2010 6:24 pm
بواسطة nahren
اهلا وسهلا فيك في كل ركن من اركان قنشرين اخي الرهاوي الصغير منور المنتدى كلو

اما فك البيت هو :
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل الرماح لانها لمعت كـ..بارق ثغرك المتبسم


صح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اذا صح البيت التالي هو :


لايكفيانتكونفيالنورلكيترىبلينبغيانيكونفيالنورماترا ه