[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4213: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
منتديات قنشرين • فك ,,,البيت الشعري - صفحة 7
صفحة 7 من 10

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 4:42 pm
بواسطة wardi
اه يانغم ذكرتيني بالبلد
المطرب الراقي ناظم الغزالي
اساور ام دملجا من نظار لااحب القيود في معصميك
ام عقيقا كم هجيتي يتلظا وا لعقيق الثمين في شفتيك
صح مو هيك نغوم

وهاد بيت اخر

قديظلمالدربوتضيقال نفوسولكنش موعالصحبةالصادقةتنيرالطريق

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 6:41 pm
بواسطة a3az elnas
:qenshrin_flower: لكل من شارك ويشارك :qenshrin_flower:
قد يظلم الدرب وتضيق النفوس ولكن شموع الصحبة الصادقة تنير الطريق

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 6:46 pm
بواسطة a3az elnas
مشاركة جديدة

مساء الحبياحبيعيـشودنيتـهطريـاكاحسانكهنااياميولو مـاكنـتتطرينـي

يفوحمنالزهرعطرهويبقيالقلبمعذكراكوهجذكراكفيقلبـيبعـدصـدكيدفينـي

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 8:15 pm
بواسطة البير
وهذا هو تفسير كلمات اعز الناس ..

مساء الحــب يا حـــــــب يعيش ودنيته طرياك .... احس انك هنا ايامي ولو ما كنت تطريني
يفوح من الزهر عطره ويبقي القلب مع ذكراك .... وهج ذكراك في قلبي بعد صـــدك يدفيني

اليكم هذين البيتين :

نشقبهارؤوسالقومشقاونختلبالرقابفتختلينا
بشبانيروناالقتلمجداوشيبفيالحروبمجربينا

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 8:31 pm
بواسطة a3az elnas
احسنت البير الفك صحيح :Hello1l:
نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا
بشبان يرونا القتل مجدا وشيب فيا لحر وبم جربينا
شلوننننننننننننننن؟؟؟؟ :oops:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 10:11 pm
بواسطة البير
شكرا اخت اعز : فك البيت الاول صحيح اما البيت الثاني فهناك خطأ صغير في الشطر الثاني من البيت الثاني والصحيح هو على الشكل التالي :

بِشُبَّـانٍ يَرَوْنَ القَـتْلَ مَجْـداً ..... وَشِيْـبٍ فِي الحُرُوْبِ مُجَرَّبِيْنَـا

وهذا بيت اخر

هرجنيبكلماعطفتلهغضباتقاهاباليدينوالفم ؟؟؟

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2009 10:40 pm
بواسطة a3az elnas
هر جنيب كلما عطفت له غضبي اتقاها باليدين والفم والغضوب؟؟؟

هههههههههههههههههههه البير لا تقول خطأ

ومـا أنابالمصدقفيكقولا ولـكنيشقيتبحسنظنىوبـيمـمايساورنيكثيرمنالشجنالمورقلاتدعني
تعذبفيلهيبالشكروحىوتـشقيبـالظنونوبالتمنى

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 31, 2009 10:08 pm
بواسطة a3az elnas
شو الظاهر صعبة الفك
تحاول افك انا لانو فات وقت ونسيت هههههه

ومـا أنا بالمصدق فيك قولا ولـكن يشقي تبحس ظنى وبـي مـما يساورني كثيرمن الشجن المورق
لاتدعني تعذب في لهيب الشكر وحى وتـشقي بـالظنون وبالتمنى
ننتظر مشاركة منكم
اعز

:qenshrin_flower:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 31, 2009 10:15 pm
بواسطة رياض
انا اعتقد البيت مو متل ما كتبتيه اعز
ومـا أنا بالمصدق فيك قولا ولـكن يشقي تبحس ظنى وبـي مـما يساورني كثيرمن الشجن المورق
والصحيح
وما انا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني
مما يساورني كثير من الشجن المورق

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الثلاثاء مارس 31, 2009 10:29 pm
بواسطة wardi
وين الشعر رياض :wink:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الجمعة إبريل 03, 2009 1:38 am
بواسطة ramosh
ولا يهمك وردة وهي بيتين بدل استاذنا رياض


عيناكنازلتاالقلوبفكلهاإماجريحاومـصابالـمـقـتــــلِ.

وإنيلأهوىالنومفيغيرحينـهلعللـقاءفـيالمناميكون

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الجمعة إبريل 03, 2009 7:37 pm
بواسطة نغم
عيناك نازلتا القلوب فكلها إما جريح او مـصاب الـمـقـتــــلِ.

وإني لأهوى النوم في غير حينـه لعل لـقاء فـي المنام يكون
أكيد صحيح والا شو رموش
:flower1: :flower1:
بدي اعتذر من وردة انو فك البيت هو كالتالي:
ام عقيقا كمهجتي يتلظى و العقيق الثمين في شفتيك

واليكم هذا البيتين الشعريين

أقولأمامالناسلسـتحبيبتيوأعرففيالأعماقكمكنتكاذبا
وأزعمأنلاشيءيجمعبيننالأبعدعننفسيوعنكالمتاعبا


تحياتي للجميع

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الجمعة إبريل 03, 2009 8:51 pm
بواسطة a3az elnas
مساء الخير احبابي
شكرا للمشاركين من الالف الى الياء
نغم راح احاول افكفك ههههههههه
أقول أمام الناس لسـت حبيبتي وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا
وأزعم أن لاشيء يجمع بيننا لأبعدعن نفسي وعنك المتاعبا
امانة بلا شلون
بس معنى البيتين رائع
شكرا نغم
وهذه مشاركة مني

آخضلالآخدردكيعمانيخلانيالدنيةكلاودميبكاني
اعز الناس
:qenshrin_flower:

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: السبت إبريل 04, 2009 3:40 pm
بواسطة نغم
برافو برافو اعز الناس :Hello1l: :Hello1l:

و فك البيت هو
اخ ضلال اخ دردكي عماني خلاني الدنية كلا ودمي بكاني

حلوة : :Hello1l: qenshrin_flower: :qenshrin_flower: :qenshrin_flower:

واليكم هذين البيتين

كُلَّمَانَافَسَالصِّبَابِجَمَالٍعَبْقَريِّالسَّـنَانَمَّاهُإلَيْكِ
مَاتَغَنّىالهزارُإلاّلِيُلْقِيزَفرَاتِالغَرَامِفِيأُذُنَيْكِ

تحياتي للجميع

Re: فك ,,,البيت الشعري

مرسل: الأحد إبريل 05, 2009 1:07 am
بواسطة ramosh
كُلَّمَا نَافَسَ الصِّبَا بِجَمَالٍ عَبْقَريِّ السَّـنَا نَمَّاهُ إلَيْكِ
مَا تَغَنّى الهزارُ إلاّ لِيُلْقِي زَفرَاتِ الغَرَامِ فِي أُذُنَيْكِ

مممممممممممممم صراحة مو متأكدة اذا صح

محبتي